Naar een brandend actueel ambacht. Nieuwe impulsen voor het borgen van het kunstsmeden.


NAAR EEN BRANDEND ACTUEEL AMBACHT.
NIEUWE IMPULSEN VOOR HET BORGEN VAN HET KUNSTSMEDEN.

kunst smeden

Op 15 maart startte het erfgoedproject ‘Naar een brandend actueel ambacht – nieuwe impulsen voor het borgen van het kunstsmeden’. Doel van het project is om stappen te zetten naar een actualisering en duurzame maatschappelijke verankering van dit ambacht. Het project is een initiatief van de vzw IIzer en Vuur!, in samenwerking met ETWIE, CVAA, het MOT, La Fonderie en tapis plein.

In de tweede helft van de 20ste eeuw was het kunstsmeden in Vlaanderen een zachte dood aan het sterven. Aan jongeren werd al lang geen beroepsopleiding meer aangeboden, achter de uithangborden van de schaarse kunstsmederijen werd nog maar zelden gesmeed, en al helemaal niet meer gecreëerd.

Sinds de jaren 1980-1990 ontstond  echter een vernieuwde interesse voor het ingeslapen ambacht. Toch dringt een structurele aanpak om het ambacht te borgen zich op. Het kunstsmeden wordt vandaag nog maar door weinig ambachtslieden beroepsmatig beoefend. Weinigen kunnen de kost winnen als kunstsmid. Architecten en restauratoren worden dan weer regelmatig geconfronteerd met een gebrek aan kennis en kunde om smeedijzeren delen van waardevolle gebouwen te herstellen en te restaureren.

Een meerjarig erfgoedproject wil voor deze uitdagingen op zoek gaan naar passende antwoorden en werkzame oplossingen. Bedoeling is om stappen te zetten naar de actualisering en duurzame maatschappelijke verankering van het ambacht. Hierbij worden de doelgroepen zoals architecten, kunstsmeden, opleidingsinstituten en mensen uit de restauratie-sector zo goed mogelijk bij betrokken.

De doelstelling van het voorgestelde project is de ontwikkeling en de opstart van een plan van aanpak voor de borging van de praktijk van het kunstsmeden en het creëren van de randvoorwaarden om ervoor te zorgen dat dit plan kans van slagen heeft. Het project zet bijgevolg in op het uitdenken en uitwerken van een omvattend programma van borgingsmaatregelen. Deze maatregelen situeren zich op vijf verschillende vlakken: het identificeren en documenteren, onderzoek, communicatie en sensibilisering, de overdracht  en het herlanceren.

Het voorgestelde project beoogt daarenboven een voorbeeldpraktijk of Best Practice te ontwikkelen die leerzaam kan zijn voor andere immaterieel-erfgoedpraktijken met vergelijkbare borgingsuitdagingen, op een scharniermoment in hun maatschappelijke inbedding.

 

Op de website www.kunstsmeden.be is meer informatie te vinden over het project en worden de bevindingen opgelijst. Wie meer wil weten, kan via info@kunstsmeden.be contact opnemen met projectmedewerkers Joeri Januarius en Michel Mouton. Op vrijdag 23 mei is alvast een eerste reflectiedag over het thema gepland.

Het project wordt uitgevoerd met financiële steun van de Vlaamse overheid.