Praktische info


Mannen en vrouwen : eer aan je handen.

Tijdens onze workshops komen we ons lijf tegen, en onze handen spannen de kroon. We worden bewust van onze fysieke mogelijk-

heden, soms ook van onze beperkingen. Toch is fysieke kracht slechts één deel van het verhaal bij vuur-werk en niet noodzakelijk het meest

belangrijke, zelfs niet bij het smeden. Een oordeelkundig gebruik van de kracht van het vuur bijvoorbeeld reduceert in belangrijke mate de nodige portie biceps.

Vrouwen/meisjes hébben kracht, en leren die hier voluit gebruiken. Mannen/jongens leren hun kracht gericht en doelmatig gebruiken.

Aanbevolen minimumleeftijd: 15 jaar

 

Beginners en gevorderden

De workshops worden zowel aan beginners als aan gevorderden aangeboden. Ben je geen echte beginner meer, of heb je al een of meerdere workshops gevolgd, dan krijg je een aangepast programma aangeboden en kun je sneller een eigen project beginnen. Rekening houdend met de haalbaarheid: wat kun je en hoeveel tijd heb je tot je beschikking.

 

De stageformule.

De stageformule blijft over het algemeen dezelfde. Het gaat hoofdzakelijk om workshops van tien dagdelen (30 uur) verdeeld over 5 dagen. Onze workshops bronsgieten lopen dan weer over 6 dagen.

Soms worden de 10 dagdelen ook over twee opeenvolgende weekends gegeven. Heel af en toe gaat het om kortere workshops van 6 of 8 dagdelen over 3 of 4 dagen, andere worden dan weer in een half-of volpension formule aangeboden. De meest actuele info wordt verstrekt in de activiteitenkalender.

 

Dagindeling

Een stagedag begint, tenzij anders vermeld, om 9 uur 30 en eindigt om 16 uur 30. Overdag worden koffie, thee en water gratis aangeboden. Er wordt over de middag een pauze voorzien voor de lunch. Soms kan dat in de buurt, andere keren kun je best je eigen lunchpakket meebrengen.

Op het einde van elke stagedag wordt het atelier opgeruimd en klaargezet voor de volgende dag.

 

Aantal deelnemers

Voor een optimaal verloop van een workshop moet ieder over voldoende ruimte beschikken, moet het materieel voor ieder voldoende voorhanden zijn (bij het smeden : 1 vuur per twee en elk zijn/haar eigen aambeeld) en moet de opleider aan ieder voldoende begeleiding en aandacht kunnen bieden.

Daarom werkt IJzer en Vuur ! met kleinere groepen, meestal begrensd tot een tiental mensen. Een stage kan ook geannuleerd worden bij te weinig inschrijvingen.

 

Kledij

In het algemeen : werkkledij aan hebben of meenemen

Voor diverse workshops waar vuur bij te pas komt of waar gelast wordt :

Geen synthetische kleren! Bij voorkeur (oude) katoenen kleren met lange mouwen. Kleren kunnen kleine brandgaten oplopen door vuur- of lasgensters. Gesloten schoenen met harde zool (type bottines) voor het geval we niet (meer) uw maat hebben in onze collectie veiligheidsschoenen.

 

Prijs : all in

In de prijs is alles inbegrepen: materialen, gereedschap,

veiligheidskleding (schort, bril, handschoenen, veiligheidsschoenen),

verzekering, professionele didactische begeleiding…)

  • Bronsgieten: in de prijs van de workshop is 5 kg brons inbegrepen. Meer is mogelijk indien beschikbaar en aan de prijs van 18€ per kg (gieten inbegrepen). Zelf brons meenemen is niet mogelijk
  • Zilversmeden: in de prijs van de workshop is 30 gr zilver inbegrepen. Meer is mogelijk indien beschikbaar en aan de prijs van 1 – 1,5 € per gr (afhankelijk van marktprijs)

Bij samenwerking met externe partners kunnen de prijzen licht verschillen. De prijzen zijn berekend op basis van de directe kosten en algemene kosten (organisatie, huur, onderhoud, transport, communicatie, boekhouding enz.)

Voor wie de prijs een belemmering is kan een betalingsspreiding worden afgesproken. Uitzonderlijk wordt een vermindering van de prijs toegestaan maar dan steeds in ruil voor wederdiensten.

 

Inschrijving

  • De inschrijving gebeurt schriftelijk : e-mail, fax of gewone post.
  • Betaling op rekeningnummer BE 28 5230 8021 3520 met vermelding : workshop + lokatie + datum eerste stagedag (vb :smeden/ Brussel/5 aug.)
  • Een voorschot van 100 euro staat op onze rekening ten laatste 15 kalenderdagen voor de eerste stagedag.
  • De datum van overschrijving bepaalt de rangorde van inschrijving.
  • De inschrijving is pas definitief nadat het volledige bedrag overgeschreven is.

 

Annulering :

Ziet u zich genoodzaakt uw stage te annuleren ?

  • tot een week (7 werkdagen) voor aanvang stage: u betaalt 50 euro administratiekosten.
  • minder dan een week voor aanvang stage: u bent het volledige stagebedrag schuldig. U kunt steeds een plaatsvervang(st)er voorstellen.

De organisator behoudt zich het recht voor een stage te annuleren bij te weinig (betalende) inschrijvingen. Desgevallend krijgt u het volledig bedrag terugbetaald.