Mobiel Atelier


Het atelier van IJzer en Vuur! vzw is 100 % mobiel: alles is verplaatsbaar. Op die manier komen we zo dicht mogelijk bij u die van het ijzer of een ander metaal wil proeven en bij onze partners die onze stages mee helpen organiseren.

Voor het smeden bestaat een mobiel atelier bijvoorbeeld uit (max.) 5 vuren, 10 aambeelden, en verder alles wat men in een smidse nodig kan hebben: gesmede handhamers, staartbankschroef, voorhamers en andere handwerktuigen zoals tangen, beitels, zethamers …

Worden niet vergeten: alles wat het veilig werken maakt: lederen schorten en handschoenen, veiligheidsbrillen en –schoenen, tot en met de oordopjes toe!

Voor de andere workshops gaat het evenzo. Alles wordt ingeladen in bestel- en aanhangwagen en vooruit, de karavaan zet zich in beweging!

Onze mobiliteit zorgt ervoor dat we op de meest idyllische plekjes terechtkomen met onze karavaan van ijzer en vuur: een mooie vierkantshoeve, een overdekte speelplaats in het plaatselijk dorpsschooltje, een plekje in het park van een museum, een lommerrijke open plaats onder hoge bomen …

 

Voor onze partners, en voor u die overweegt een workshop te organiseren:

Waar een stageplaats best aan kan voldoen

Het atelier kan in principe op om het even welke plaats opgesteld worden, indien

  • men zich tegen regen en onweer kan beschermen (minimaal voor het smeden want daar krijg je het warm van)
  • er elektriciteit voorhanden is (220 v) Hoeft niet heel erg zware ampérage te zijn (kan evt via verlengkabel aangebracht worden)
  • voor het smeden: de rook van de smidsevuren gemakkelijk weg kan. Zo is een oude landbouwschuur niet noodzakelijk geëigend, maar een open landbouwhangar of een overdekte speelplaats van een school wel. Tent, luifel of andere overdekte plaats zijn enkel hanteerbaar tijdens lente, zomer en nazomer.
  • er een (half)vaste ondergrond voorhanden is. Bij regenweer wordt een grasmat bijv. al heel snel een modderpoel of wordt het gevaarlijk werken voor bepaalde activiteiten ( smeden, lassen …)
  • er minimaal een 50-tal vierkante meter werkruimte voor handen is. Meer mag maar is niet noodzakelijk.
  • de locatie ’s avonds kan worden afgesloten of een ruimte ter beschikking kan worden gesteld om het kleinere materiaal (handgereedschap) in op te bergen.