IJzer en Vuur ! vzw


Smeden, bronsgieten, koperdrijven, zilversmeden … : onze vereniging ijvert ervoor technieken waar vuur en metaal onafscheidelijk met elkaar verbonden maar anderzijds ook met uitsterven bedreigd zijn, levend en actueel te houden. Kunstambachten opwaarderen, eeuwenoude kennis en kunde doorgeven en het materieel en immaterieel erfgoed dat daarmee verbonden is in de kijker stellen om het een nieuw elan te geven, aangepast aan de noden en mogelijkheden van onze tijd, daar draait het om bij IJzer en Vuur ! Daarnaast is er ook aandacht voor de beperkte reserves aan grondstoffen op onze aarde en stellen we activiteiten voor waar recyclage van oude metalen het centrale thema is.

Via lezingen brengen we het oeroude verhaal van de alchemie tussen ijzer en vuur opnieuw tot leven.

In samenwerking met andere partners organiseren we tentoonstellingen om het brede publiek warm te maken voor het werk van hedendaagse metaalkunstenaars/kunstambachtslieden, uit binnen- en buitenland die met ijzer en vuur de schitterendste artefacten produceren.

Tijdens onze workshops, demonstraties en stages krijg je de kans om zelf de handen uit de mouwen te steken, je de oeroude basishandelingen eigen te maken en net als je voorganger enkele duizenden jaren geleden vol trots je eerste eigenhandig getekend, gesmeed, gedreven, gehamerd, gegoten… voorwerp met je ogen te koesteren.

Voor wie professioneel aan de slag is of gebeten is door de microbe, organiseren we opleidingen en kortlopende vervolmakings- en specialisatiecursussen.

Tenslotte zijn er ook onze teambuildingactiviteiten : een initiatiedag waar het hele team samenwerkt aan een gezamenlijk kunstwerk. Intens en krachtig, een uitdaging voor allen !

IJzer en Vuur ! vzw is officieel een tweetalige (NL- Fr), en in de praktijk meertalige organisatie, met zetel in de Brusselse regio.

Sinds haar oprichting in april 2005 is IJzer en Vuur ! vzw met een mobiel atelier actief in de drie Belgische gewesten maar onze karavaan van ijzer en vuur trekt geregeld ook richting de ons omringende landen om er te sensibiliseren, initiëren, opleiden of laten ontdekken.

Daarbij is onze maatstaf een absoluut respect voor de mens, man of vrouw, en een echte bezorgdheid voor natuur en milieu.

We zijn fier op ons werk van de voorbije jaren : meer dan 1000 personen hebben reeds

kennis gemaakt met de kracht van het vuur, wat neerkomt op meer dan 30.000 uren vorming.