Dagelijkse archieven: 25 maart 2014


Naar een brandend actueel ambacht. Nieuwe impulsen voor het borgen van het kunstsmeden.

NAAR EEN BRANDEND ACTUEEL AMBACHT. NIEUWE IMPULSEN VOOR HET BORGEN VAN HET KUNSTSMEDEN. Op 15 maart startte het erfgoedproject 'Naar een brandend actueel ambacht – nieuwe impulsen voor het borgen van het kunstsmeden'. Doel van het project is om stappen te zetten naar een actualisering en duurzame maatschappelijke verankering van [...]

kunst smeden